• 9849-xxx-xxx
 • noreply@example.com
 • Tyagal, Patan, Lalitpur

SMV:DIGITAL

Vejledning til SMV:Digital

Før du påbegynder din ansøgning om et forløb under SMV:Digital, skal vi bede dig om at læse nedenstående grundigt igennem, da det kan have betydning for dine muligheder for at få tilskud. Hvis nedenstående giver anledning til spørgsmål, eller hvis du har øvrige spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at
kontakte dit lokale erhvervshus og få vejledning. Kontaktoplysningerne på de relevante personer i dit lokale erhvervshus finder du på www.smv-digital.dk

Så meget kan du få i tilskud
Du kan få 50 pct. i tilskud til indkøb af privat rådgivning. Dog maksimalt 100.000 kr. Hvis du vil have det fulde tilskud på 100.000 kr. udbetalt, skal du således selv medfinansiere projektet med 100.000 kr. Din medfinansiering kan være i form af kontanter eller de timer du og dine medarbejdere ligger i projektet. HUSK: Hvis du
medfinansierer projektet med timer, skal du føre timeregnskab for projektet.

Din virksomheds størrelse
Du kan ansøge om tilskud til indkøb af privat rådgivning, hvis du er en lille eller mellemstor virksomhed med et dansk CVR-nr. Derudover skal du have minimum 3 fuldtidsansatte og en omsætning på minimum 2 mio kr. Du må maksimalt have 249 ansatte, en omsætning på maksimum 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro (man må gerne overskride maksimum for enten omsætning eller balance, men ikke begge på samme tid).
Endvidere gælder det, at projektet du søger tilskud til skal afsluttes inden for 1 år, efter du har modtaget tilsagn om tilskud.

Ejerforhold og størrelsen på din virksomhed
EU’s definition skelner mellem uafhængige og afhængige virksomheder. Du bør derfor være opmærksom på om din virksomhed er uafhængig eller forbundet med andre virksomheder.
Uafhængige virksomheder: De fleste SMV’er er uafhængige virksomheder, hvilket vil sige at din virksomhed besidder mindre end 25 pct. af en anden virksomhed (kapital eller stemmerettigheder) og/eller ingen anden virksomhed besidder 25 pct. eller derover af din virksomhed. Er din virksomhed uafhængig skal du kun medregne virksomhedens egne ansatte, omsætning og balance.
Ikke-uafhængige virksomheder: Er din virksomhed derimod ikke uafhængig af andre virksomheder, dvs. at den for eksempel er koncernforbundet, skal du tage stilling til om disse virksomheders antal ansatte, omsætning og balance skal indregnes i din virksomheds data. Kort fortalt arbejder EU med følgende kategorier for ikkeuafhængige virksomheder:

 • Partnervirksomheder: Din virksomhed besidder mindst 25 pct., men ikke over 50 pct. (kapital eller
  stemmerettigheder) af en anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder mindst 25 pct., men ikke over
  50 pct. af din virksomhed. Er dette tilfældet, skal du lægge en forholdsmæssig procentandel af den anden
  virksomheds antal ansatte, omsætning og balance til dine egne data.
  Programmet er administreret af Erhvervshus Midtjylland.

 • Tilknyttede virksomheder: Din virksomhed besidder over 50 pct. af selskabsdeltagernes stemmerettigheder i en
  anden virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder over 50 pct. af stemmerettighederne i din virksomhed. Er
  dette tilfældet, skal alle data fra den tilknyttede virksomhed lægges til dataene for din virksomheds størrelse.

Hvis din virksomhed ejer eller ejes, helt eller delvist, af andre skal du derfor læse videre på dette link, før du kan vurdere om du lever op til kravet om at være en lille eller mellemstor virksomhed:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/da/renditions/native
Her kan du også læse mere om definitionen af små og mellemstore virksomheder.